หน้าหลัก
/ เกี่ยวกับเรา / รางวัลและการรับรอง /
รางวัลแห่งความภูมิใจ ให้เราได้ดูแลคุณ

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีสุดของไทย ปี 2023 (one of the World’s Best Hospitals 2023 – Thailand) โดย Newsweek นิตยสารข่าวและเว็บไซต์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ บริษัทวิจัยข้อมูลระดับโลก Statistaจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีสุดในโลก ประจำปี 2566 หรือ The World’s Best Hospitals 2023 ผ่านทาง www.newsweek.com โดยพิจารณาเกณฑ์การสำรวจออนไลน์จากบุคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ของผู้ป่วย การวัดผลด้านคุณภาพของโรงพยาบาล และผลประเมินการรักษาทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย จาก PROMs Survey (Patient Reported Outcome Measures) ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีสุดของไทย ปี 2023 แสดงถึงมาตรฐานการรักษาทั้งด้านสมองและระบบประสาท โรคกระดูกสันหลัง และโรคกระดูกและข้อที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระดับสากล จนได้รับความไว้วางใจและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED 2009 for Healthcare (Leadership in Energy and Environment Design) เป็นโรงพยาบาลสีเขียวรักษ์โลก เพราะนำแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ในทุกกระบวนการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร ผ่านเกณฑ์ประเมินอาคารของสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Green Building Council (USGBC) ที่มุ่งเน้นประเมินความยั่งยืนและประสิทธิภาพของโรงพยาบาล ทั้งในแง่ของสุขภาพของผู้ป่วยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

รางวัลแห่งความภูมิใจ ให้เราได้ดูแลคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2023/thailand

รางวัลและการรับรอง ที่เกี่ยวข้อง