โรคและการรักษา
เคล็ดลับสุขภาพ
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
เบอร์โทรศัพท์ :
เวลาทำการ :
ทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ 07:00 - 18:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 07:00 - 17.00 น.
อีเมล :
ข้อมูลทั่วไป

ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ เราดูแลรัษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเน้น

  • ค้นหา… สาเหตุของโรค
  • รักษา… ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • ป้องกัน… การเกิดโรคซ้า
  • ฟื้นฟู… ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงดั่งเดิม

สมองคุณ…กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง เพราะโรคสมองป้องกันได้…หากรู้ทัน ตรวจเช็กสมองโดยทีมแพทย์เฉพาะด้านสมองหลากสาขา

คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Clinic)

ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพได้รับรองมาตรฐานระดับสูงในด้านการป้องกัน และดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกกันว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จาก JCI (Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นถึงความพร้อมด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างมาก โดยมีทีมแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

คลินิกพาร์กินสัน (Parkinson’s Clinic)

ให้การดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจะครอบคลุมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไป เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ซึ่งปัจจุบันโรคนี้จะพบได้มากขึ้นจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

คลินิกลมชัก (Epilepsy Clinic)

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยแพทย์เฉพาะทาง และบริการให้คำปรึกษาเมื่อมีอาการชักหรือสงสัยว่ามีอาการชัก เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่ออาการหรือปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นขณะชัก

คลินิกปวดศีรษะ (Headache Clinic)

มีวิธีสำหรับคัดกรองการปวดศีรษะประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว คลินิกปวดศีรษะยังมีวิธีการรักษาอาการปวดศีรษะที่หลากหลาย

ศูนย์ตรวจการนอนหลับและศูนย์โรคลมชักกรุงเทพ

ตรวจคัดกรอง (Screening) และตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ (Sleep test / Polysomnography) ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการนอนหลับ (Sleep problems) ได้แก่ การนอนกรน (Snoring) และการหยุดหายใจในขณะนอนหลับ (Obstructive sleep apnea) นอนไม่หลับ(Insomnia) ง่วงนอนมากผิดปกติ (Excessive daytime sleepiness) นอนผิดเวลา (Circadian rhythm disorder)