หน้าหลัก
/ ศูนย์การรักษา /
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกสันหลัง

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมให้บริการวินิจฉัย ดูแลรักษาโรค และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังและออร์โธปิดิกส์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท แพทย์วิสัญญี แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ด้านระงับปวด นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักโภชนาการ และพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง พร้อมกับการวินิจฉัยและรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้รับการรับรองในระดับสากลจาก JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดูแลผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง (Low Back Pain)

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษา “Customized Treatment for Individual Patient” เราพร้อมให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมที่ไม่เพียงแต่ให้การรักษาสภาวะทางร่างกาย แต่ยังคำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ นอกจากนี้ศูนย์กระดูกสันหลังยังเป็นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศัลยแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ นำมาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ในการวางแผนการรักษาและเทคนิคการผ่าตัดแบบใหม่ที่ช่วยรักษา บรรเทา ฟื้นฟู และป้องกันการเกิดโรคกระดูกสันหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

Scope of Services

บริการครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา โดยการรักษามีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด การรักษาด้วยยา การระงับความปวดด้วยการฉีดยาบล็อกเส้นประสาท และการรักษาด้วยการผ่าตัดที่มีหลากหลายวิธี เช่น Microdiscectomy Surgery, Full Endoscopy Spinal Surgery, Direct Lateral Interbody Fusion และ Anterior Interbody Fusion เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดูแลฟื้นฟูหลังการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ

Service Highlights

  • การดูแลอาการปวดหลัง (Low Back Pain) ที่ได้มาตรฐาน “Clinical Care Program Certification” ผ่านการรับรองโดย JCI ทำให้มั่นใจได้ว่าการรักษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความชำนาญของแพทย์เฉพาะทาง ร่วมกับเทคโนโลยีการวินิจฉัยชั้นนำ เช่น การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจเอกซเรย์แบบ 2 มิติ ด้วยเครื่อง Biplane X – Ray ที่ให้ความละเอียดและชัดเจนสูง
  • นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ O – Arm ร่วมกับเครื่องนำวิถี (Stealth Navigation System) เพื่อเข้ามาช่วยโฟกัสภาพเฉพาะจุด ทำให้การผ่าตัดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีความละเอียดแบบ 3 มิติ ทำงานร่วมกับเครื่องมอนิเตอร์ระบบประสาท IOM (Intraoperative Monitoring) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเฝ้าระวังขณะที่ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบประสาทและเนื้อเยื่อข้างเคียงไม่ให้ได้รับอันตราย
  • การรักษาแบบอินเตอร์เวนชั่นที่ครอบคลุม (Interventional Spine Pain Management) เช่น การฉีดยาลดอาการอักเสบเข้าช่องเส้นประสาทเฉพาะจุด (Selective Nerve Root Block) โดยใช้เอกซเรย์และคลื่นอัลตราซาวนด์นำทางเข็มหรือการจี้เส้นประสาทรับความเจ็บปวดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Pulse Radio – Frequency) เป็นต้น รวมถึงการฉีดซีเมนต์กระดูกเพื่อเสริมโครงกระดูกสันหลังในผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังยุบ กระดูกพรุน (Vertebroplasty, Kyphoplasty, Stentoplasty)
  • เทคนิคการรักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น
  • การผ่าตัดแบบ ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion)
  • การผ่าตัดแบบ DLIF (Direct Lateral Interbody Fusion)
  • การผ่าตัดแบบ OLIF (Oblique Lumbar Interbody Fusion)
  • การผ่าตัดแบบ TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion)
  • การผ่าตัดแบบ PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion)

แต่ละเทคนิคการรักษาจะมีข้อดีและข้อจำกัดในผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมแพทย์ผู้ให้การรักษา รวมถึงอาการ ความรุนแรง และปัจจัยร่วมของผู้ป่วยในแต่ละราย โดยเทคนิคดังกล่าวสามารถทำการผ่าตัดได้ทั้งการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดแบบแผลเล็กผ่านกล้องที่เจ็บน้อย เสียเลือดน้อย ลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัด ช่วยให้ฟื้นตัวเร็ว ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน