หน้าหลัก
/ ค้นหาแพทย์ /
พญ. จันจิรา สาธุกิจชัย

Neurology

ภาษา
Chinese
English
Thai
การศึกษา
ประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - 2013
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - 2005
อังคาร
19 ต.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
20 ต.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 10:00
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
27 ต.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
อังคาร
02 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
03 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
ศุกร์
05 พ.ย.
เสาร์
06 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
อังคาร
09 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
10 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
ศุกร์
12 พ.ย.
เสาร์
13 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
อังคาร
16 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
17 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
ศุกร์
19 พ.ย.
เสาร์
20 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
อังคาร
23 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
24 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
ศุกร์
26 พ.ย.
เสาร์
27 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
อังคาร
30 พ.ย.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
01 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
ศุกร์
03 ธ.ค.
เสาร์
04 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
อังคาร
07 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
08 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
ศุกร์
10 ธ.ค.
เสาร์
11 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
อังคาร
14 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
15 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
ศุกร์
17 ธ.ค.
เสาร์
18 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
อังคาร
21 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
22 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
ศุกร์
24 ธ.ค.
เสาร์
25 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
อังคาร
28 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00
พุธ
29 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
ศูนย์สมองและระบบประสาท
13:00 - 17:00