หน้าหลัก
/ ค้นหาแพทย์ /
นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์

นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์

ศูนย์และคลินิก
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
2004
เวชศาสตร์ครอบครัว
Thai Medical Council, Thailand
1993
ประสาทวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1990
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล