หน้าหลัก
/ ค้นหาแพทย์ /
พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

ศูนย์และคลินิก
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
2021
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
แพทยสภา
2015
Sleep Medicine
Cleveland Clinic Education Foundation, United States
2014
โรคลมชัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2014
Epilepsy and Clinical Neurophysiology
Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center, United States
2011
โรคลมชัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2010
ประสาทวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2003
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2016
โรคจากการหลับ
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย