หน้าหลัก
/ ค้นหาแพทย์ /
นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย

Orthopedic Surgery

ภาษา
English
Thai
การศึกษา
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2013
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช - 2013
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2006

No clinic hours available at the moment.