เป็นการผ่าตัดเข้าระหว่างกล้ามเนื้อ จึงไม่มีการตัดกล้ามเนื้อใดๆ ทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น เจ็บปวดน้อย หลังผ่าตัดสามารถเดินได้โดยไม่มีการเอียงของลำตัว กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงของข้อสะโพกเทียมหลุดหลังผ่าตัด เนื่องจากกล้ามเนื้อด้านหลังไม่ได้ถูกตัด

ลดความเสี่ยงขาสั้นยาวไม่เท่ากันหลังผ่าตัด เพราะเป็นการผ่าตัดทางด้านหน้าในท่านอนราบ จึงสามารถตรวจเช็กความยาวขาและตำแหน่งข้อสะโพกเทียมในขณะผ่าตัด