หลายคนกังวลกับการผ่าเข่า เพราะกลัวว่าจะเดินไม่ได้!

ทั้งที่หลังผ่ากลับมา Move ได้เลย…

วันที่ 1 – 2 หลังผ่าเข่าใน 24 ชั่วโมง นักกายภาพบำบัดจะพาไปหัดเดิน

วันที่ 2 – 5 เดินได้คล่องยิ่งขึ้น ยิ่งขยับเร็วยิ่งดี ฟื้นตัวไว กลับบ้านได้


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719 Email: [email protected]