ตรวจเช็กสมองเฉพาะด้านโรคลมชัก ด้วยเทคโนโลยี EEG & fMRI

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719 Email: [email protected]