พาร์กินสัน Parkinson ไม่ใช่อาการปกติของผู้สูงอายุ ยิ่งปล่อยไว้อาการยิ่งรุนแรง และฟื้นตัวยาก


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719 Email: [email protected]