หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
Microscopic Discectomy หยุดปัญหากระดูกสันหลังกับการผ่าตัดผ่านกล้อง

หากมีอาการปวดหลังเพียงไม่นานแล้วหายได้จากการดูแลรักษาตัวเองด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ถ้ามีอาการปวดหลังเรื้อรังติดต่อกันเป็นเวลานานและรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทและโพรงประสาทตีบแคบทับเส้นประสาท การผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic) คือคำตอบที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลังกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ หมดปัญหาความเจ็บปวดที่รบกวนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

รู้จัก Microscopic Discectomy

Microscopic Discectomy / Foraminotomy คือ การผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic) ด้วยกล้องไมโครสโคปที่มีกำลังขยายมากกว่าปกติ 20 – 100 เท่า ทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นรายละเอียด เส้นประสาท และพยาธิสภาพที่ต้องการแก้ไขได้ชัดเจน มีการใช้เครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด (Intraoperative Monitoring : IOM) คอยเตือนแพทย์หากแตะโดนเส้นประสาท ป้องกันเส้นประสาทบาดเจ็บขณะผ่าตัด ช่วยให้สามารถผ่าตัดในจุดที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้ราบรื่นจากการมองเห็นภาพเดียวกัน ทำให้ใช้เวลาผ่าตัดทั้งหมดสั้นลง แผลมีขนาดเล็กประมาณ 2 เซนติเมตร เสียเลือดน้อย และฟื้นตัวได้เร็ว

สัญญาณเตือนอาจต้องผ่าตัด

 • ชา กล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรงและรวดเร็ว
 • ปวดรุนแรงจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
 • ไม่หายขาดหลังรักษาแบบไม่ผ่าตัดนาน 3 – 6 เดือน
 • ไม่สามารถควบคุมการทำงานของระบบปัสสาวะและอุจจาระได้

ผู้ป่วยที่เหมาะกับ Microscopic Discectomy

 • ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 • ผู้ป่วยโพรงประสาทตีบแคบทับเส้นประสาทจากภาวะเสื่อมของกระดูกสันหลัง ข้อต่อ และหมอนรองกระดูกสันหลัง

ข้อดีของ Microscopic Discectomy

 1. ลดความเสียหายของกล้ามเนื้อและบริเวณเฉพาะที่
 2. ขณะผ่าตัดหากต้องการปรับเปลี่ยนแผนขยายช่องทางของเส้นประสาทสามารถทำได้ง่าย
 3. ลดอาการปวดและเวลาในการผ่าตัด
 4. พักฟื้นไม่นาน ฟื้นตัวได้เร็ว

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

 • ก่อนออกจากโรงพยาบาลจะต้องทำกิจกรรม เช่น นั่งและออกจากรถ ขึ้นลงจากเตียงได้สะดวก
 • หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ เมื่อกลับถึงบ้านไม่ควรนั่งนานเกิน 60 นาทีในแต่ละครั้ง ไม่ยกของหนัก ไม่ทำกิจกรรมที่ใช้แรง
 • หลังผ่าตัด 4 สัปดาห์ ต้องเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อท้องและหลัง

ทั้งนี้การวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางด้วยการตรวจอย่างละเอียดและถูกต้องคือหัวใจสำคัญ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยทานยาและทำกายภาพเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจหายขาดได้ แต่หากไม่หายและปวดรุนแรงจนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic) ซึ่งศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล มีมาตรฐานสากลในการรักษาเฉพาะทางด้านโรคปวดหลังจาก JCI สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

ข้อมูล : ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719
Email: [email protected]