หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
อีกขั้นของเทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลังผิดรูป

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผิดรูป เพื่อจัดแนวกระดูกสันหลังใหม่แพทย์จำเป็นต้องผ่าตัดในกระดูกมากกว่าหนึ่งระดับ และต้องใช้ความระมัดระวังสูง  เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อระบบประสาทขณะผ่าตัดได้ ด้วยเหตุนี้แพทย์จึงต้องมีประสบการณ์ และความชำนาญสูง นอกจากประสบการณ์และความชำนาญของแพทย์แล้ว เทคโนโลยียังมีส่วนเสริมความสำเร็จในการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วย ซึ่งเทคโนโลยีที่ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลนำมาใช้ในการผ่าตัดมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โออาร์ม (O-Arm) และ เครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด (IOM)

 

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โออาร์ม (O-Arm)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โออาร์ม (O-Arm) จะทำการบันทึกภาพกระดูกสันหลังขณะศัลยแพทย์กำลังผ่าตัดผู้ป่วย ภาพที่ได้จะเป็นภาพที่ชัดเจน แสดงตำแหน่งของกระดูกสันหลังอย่างละเอียด และแปลงภาพออกมาในรูปแบบแอนิเมชันสามมิติ ทำให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้ตรงตามตำแหน่ง ที่สำคัญสามารถกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องในการใส่โลหะ แม้ว่ากระดูกสันหลังจะผิดรูปอย่างรุนแรงก็ตาม

การนำเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัด ช่วยให้ผู้ป่วยรักษาได้อย่างราบรื่น ลดขนาดของแผล ทำให้มีความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยลง เสียเลือดลดลง คนไข้สามารถฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้ในเวลารวดเร็ว ที่สำคัญคือ ลดความเสี่ยงในการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดผิดรูป ซึ่งเป็นภาวะผิดปกติที่การผ่าตัดด้วยตาเปล่ามีความเสี่ยงสูง อาจเกิดอัมพาตจากการใส่สกรูผิดตำแหน่ง เพราะกระดูกสันหลังผิดรูปจากปกติได้

 

เครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด (IOM)

เครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด (IOM – Intraoperative Neuromonitoring) จะติดตามการทำงานของระบบประสาทและไขสันหลังในระหว่างการผ่าตัด โดยใช้เทคนิคทางด้านประสาทสรีรวิทยา ซึ่งเกิดจากการตอบสนองของระบบประสาททางด้านไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ประสิทธิภาพของ IOM จึงช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อระบบประสาทในขณะผ่าตัด ผู้ป่วยที่จะรับการผ่าตัดที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังคด มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะการบาดเจ็บของไขสันหลัง  แม้แต่ในมือของผู้ชำนาญการ โดยสาเหตุที่คาดไม่ถึง เช่น ในขณะดัดกระดูกที่คดให้กลับมาอยู่ในแนวตรง อาจมีการหยุดทำงานของไขสันหลังได้ โดยที่ตาเปล่ามองไม่เห็นความผิดปกติ การใช้เครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาท (IOM) ติดตามการทำงานของไขสันหลังระหว่างการผ่าตัด ช่วยทำให้การผ่าตัดประสบผลสำเร็จ เช่นเดียวกับที่สถาบันชั้นนำในสหรัฐอเมริกาใช้เป็นมาตรฐาน

 

ข้อมูล : นพ.ทายาท บูรณกาล ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719
Email: [email protected]