หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
แบบคัดกรองปัญหาด้านความจำ

ส่วนที่ 1

ใช่/มี

ไม่ใช่/ไม่มี

หมายเหตุ

1. เพศหญิง      
2. มีโรคความดันโลหิตสูง      
3. มีโรคเบาหวาน      
4. มีโรคไขมันในเลือดสูง      
5. มีโรคหลอดเลือดสมอง      
6. เคยได้รับอุบัติเหตุทางสมอง      
7. มีประวัติโรคอัลไซเมอร์ในญาติสายตรง      
8. (ถ้ามีประวัติโรคอัลไซเมอร์ในญาติสายตรง) มีอาการขณะอายุ      
9. ไม่ได้ทำงานแล้ว      
10. เป็นมังสวิรัติ/ไม่ทานเนื้อสัตว์      
11. มีโรคไทรอยด์      
12. มีอาการโรคพาร์กินสัน      

ส่วนที่ 2 มีอาการเหล่านี้หรือไม่

ใช่/มี

ไม่ใช่/ไม่มี

หมายเหตุ

1. หลงลืม หาสิ่งของไม่เจอ      
2. อาการถามซ้ำ ๆ จนน่ารำคาญ      
3. หลงทางที่คุ้นเคย      
4. ลืมนัดหมายสำคัญหรือลืมเหตุการณ์สำคัญที่พึ่งเกิด      
5. มีปัญหาด้านการวางแผน      
6. มีปัญหาการเข้าสังคม      
7. มีปัญหาในการเรียกชื่อสิง่ของหรือบุคคล      
8. อาการหลงลืมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต      
9. การตัดสินใจบกพร่อง      
10. ใช้ยานอนหลับ      
11. มีปัญหาในการนอนหลับ      
12. มีปัญหาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง      

กรณีตอบว่า ใช่/มี ในส่วนที่ 1 อย่างน้อย 1 ข้อ และตอบว่า ใช่/มี ในส่วนที่ 2 อย่างน้อย 1 ข้อ ควรปรึกษาแพทย์


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719
Email: [email protected]