หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
โรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก ตัน

ทำไมคนอายุน้อยก็เป็นได้? ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ต้องควบคุม? อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองคืออะไร? หากมีอาการต้องรับการรักษาภายในกี่ ชม.?