กระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของร่างกาย หากมีปัญหาโดยเฉพาะอาการคด เคลื่อนผิดรูป ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่โรคกระดูกสันหลังคดมักจะไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน แต่สามารถสังเกตเห็นได้จากสรีระร่างกายที่ผิดเพี้ยนไป หรือวินิจฉัยให้แน่ชัดได้ด้วยการเอกซเรย์ และด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้า ปัจจุบันจึงมีการเอกซเรย์แบบเต็มตัวด้วยเครื่อง Biplane Imagine (EOS) ซึ่งให้ภาพเอกซเรย์กระดูกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแบบองค์รวม หรือ Global Balance ในท่ายืนลงน้ำหนักตามธรรมชาติ ช่วยวินิจฉัยที่มาที่ไปของโรคกระดูกและข้อได้ดีขึ้น

Full Body Scan ให้ภาพเสมือนจริงและต่อเนื่อง

เครื่อง Biplane Imaging (EOS) เป็นเครื่องเอกซเรย์กระดูก 2 แกนแบบเต็มตัว ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ สามารถเป็นแนวกระดูกได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระดูกศีรษะไปจนถึงกระดูกเท้าจากการเอกซเรย์ครั้งเดียว แตกต่างจากเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปที่ต้องฉายทีละส่วนแล้วนำมาประกอบกันจึงจะได้ภาพกระดูกทั้งหมด ซึ่งนอกจากผู้ป่วยจะได้รับรังสีในปริมาณมากแล้ว ภาพที่ได้ยังมีอัตราการขยายบริเวณขอบบนและล่างของฟิล์มจึงเกิดการผิดเพี้ยนได้ ในขณะที่ Biplane Imaging (EOS) เป็นการสแกน 2 แกนทั้งตัวในครั้งเดียว คือ จากด้านหน้าและด้านข้างจึงได้ภาพ 2 แกนที่ต่อเนื่อง และด้วยความที่จุดรับข้อมูลคงที่ อัตราการขยายของภาพจึงมีขนาดใกล้เคียงกระดูกจริง การเอกซเรย์ทั่วไปบางครั้งต้องนอนเอกซเรย์ ซึ่งไม่ใช่ท่าทางที่จะเผยให้เห็นรูปร่างปกติของกระดูกสันหลังอย่างการยืนหรือนั่ง ภาพเอกซเรย์ที่ได้จึงมีความคลาดเคลื่อน แต่หากสแกนตลอดทั้งร่างกายในท่ายืนลงน้ำหนักตามธรรมชาติ จะเห็นความผิดปกติของกระดูกสันหลังได้ชัดเจน ทำให้ทราบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของกระดูกและข้อในร่างกาย หากมีความผิดปกติที่หนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอีกทีหนึ่ง การที่กระดูกสันหลังคดอาจมีสาเหตุมาจากอวัยวะที่เป็นฐานรองรับ เช่น ขาคดหรือขาสั้นยาวไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นจากภายนอก ข้อสะโพก ข้อเข่า หรือข้อเท้าอาจเสื่อมในเวลาต่อมา การสแกนแบบทั้งตัวจึงทำให้เห็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมได้ โดยไม่ต้องต่อภาพทีละช็อตเหมือนการเอกซเรย์แบบเดิม นอกจากนี้ Biplane Imaging (EOS) ยังมีฟังก์ชัน 3D Modeling สร้างภาพสามมิติ ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนในการวินิจฉัย ลดความผิดพลาดในการวัดความโค้งหรือบิดหมุนของกระดูก เพื่อวิเคราะห์วางแผนการรักษาและปรับองศากระดูกได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญช่วยสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับหมอได้เป็นอย่างดี เพราะทำให้เห็นภาพกระดูกในมุมมอง 360 องศาได้เข้าใจง่าย ข้อมูล : นพ.สาริจฉ์ ศรีสุภาพ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง สถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719 Email: [email protected]