กระดูกของคนเรามักจะเสื่อมสภาพลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งการมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแบบผิด ๆ จะเป็นตัวเร่งให้กระดูกเสื่อมเร็วขึ้น โรคกระดูกพรุนเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อย เมื่อกระดูกพรุน ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลง และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกไปในทางที่เสื่อมสภาพมากขึ้น มีผลทำให้กระดูกไม่สามารถรับน้ำหนักหรือรับแรงกดดันที่มีกระทำตามปกติได้ ทำให้เกิดอาการกระดูกหักง่ายกว่าปกติ พบบ่อยบริเวณกระดูกสันหลัง สะโพก และข้อมือ รวมทั้งสามารถเกิดขึ้นได้กับกระดูกส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของร่างกาย จึงควรให้ความสำคัญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น
ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนและผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกหักง่าย ถึงแม้ว่าจะมีกระดูกหักแล้วก็ยังต้องให้การรักาษา เพื่อป้องกันกระดูกที่ตำแหน่งอื่น ๆ ไม่ให้หักง่ายด้วย เรามีทีมแพทย์ที่มีความชำนาญและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อปรับการรักษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

บริการของเรา

 • ตรวจประเมินความเสี่ยงต่ออัตราการเกิดกระดูกหัก
 • ตรวจมวลกระดูกเพื่อให้การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนและวางแผนการรักษา
 • ตรวจแยกโรคระหว่างโรคกระดูกพรุนปฐมภูมิกับโรคกระดุกพรุนทุติยภูมิ
 • รักษาภาวะกระดูกพรุน ทั้งในผู้ที่ยังไม่มีกระดูกหักและผู้ที่มีกระดูกหักแล้วแบบบูรณาการ

โปรแกรมการรักษา (Procedure)

กรณียังไม่มีกระดูกหัก
 1. ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน
 2. ตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนโดยเครื่อง DXA
 3. ตรวจประเมินอัตราการสลายกระดูกและการสร้างกระดูกในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
 4. รักษาด้วยยารักษาโรคกระดูกพรุนตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคล
 5. แนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล
กรณีที่มีกระดูกหักแล้วจากโรคกระดูกพรุน
 1. ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักครั้งต่อไป
 2. รักษาด้วยยารักษาโรคกระดูกพรุนตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคล
 3. กรณีกระดูกหักแล้วก็ให้การรักษากระดูกที่หักตามความเหมาะสมทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัด
 4. แนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย รวมทั้งโปรแกรมในการป้องกันการล้ม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719 Email: [email protected]