หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / ข่าวสารและกิจกรรม /
รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จัดงาน สมองฟิต ชีวิตดี Brain Care for a Longer Health Span รักษาผู้ป่วยเฉพาะรายแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ชูคอนเซ็ปต์ สมองฟิต ชีวิตดี Brain Care for a Longer Health Span รักษาผู้ป่วยเฉพาะรายแบบองค์รวม(Personalized & Holistic Care) พร้อมให้การดูแลรักษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับโรคสมองอย่างครบครัน โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน (Health Span) โดยมี คุณรัฐพงษ์ อำพันวงษ์ ผู้อำนวยการ รพ. กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการแผนกอายุรกรรมระบบประสาท นพ.นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมระบบประสาท  ศูนย์สมองและระบบประสาท กล่าวถึงภาพรวมการให้บริการ พร้อมด้วย คุณสุรศักดิ์ ทองไทย และภรรยา คุณสารุณี ทองไทย เคสผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การรักษา จนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

สมองฟิต ชีวิตดี Brain Care for a Longer Health Span

ทีมแพทย์ศูนย์สมองและระบบประสาท

สมองฟิต ชีวิตดี Brain Care for a Longer Health Span

เคสผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง ถ่ายทอดประสบการณ์การรักษา

สมองฟิต ชีวิตดี Brain Care for a Longer Health Span

ทีมแพทย์ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การรักษา

สมองฟิต ชีวิตดี Brain Care for a Longer Health Span

ตรวจ EMG

สมองฟิต ชีวิตดี Brain Care for a Longer Health Span

รักษาด้วย TMS

สมองฟิต ชีวิตดี Brain Care for a Longer Health Span

รักษาด้วย TMS

สมองฟิต ชีวิตดี Brain Care for a Longer Health Span

Smart ICU