หน้าหลัก
/ เทคโนโลยีของเรา /
เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติแบบเต็มตัว BIPLANE IMAGING (EOS)

BIPLANE IMAGING (EOS) คืออะไร

BIPLANE IMAGING (EOS)

นวัตกรรมใหม่ของเครื่องเอกซเรย์ที่มีความคมชัด ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่า 6-9 เท่าของเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป โดยพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณภาพรังสีด้วยเทคโนโลยีระดับโนเบิลไพรซ และเป็นครั้งแรกที่สร้างภาพ 3 มิติของโครงสร้างร่างกายในท่ายืนลงน้ำหนักตัวตามธรรมชาติในชีวิตประจำวัน สามารถถ่ายภาพด้านหน้าและด้านข้างในครั้งเดียวได้ภาพเอกซเรย์ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ซึ่งเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปไม่สามารถทำได้ ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อดีของการเอกซเรย์ด้วย BIPLANE IMAGING (EOS)

การลงน้ำหนักในท่ายืนตามธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัย และทำให้เข้าใจในปัญหาโรคกระดูกและข้อของผู้ป่วย

เมื่อเรายืนและลงน้ำหนักผ่านข้อต่อต่างๆ  กระดูกและข้อในร่างกายของเราจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า โดยบริเวณที่มีอาการปวดอาจไม่ใช่สาเหตุของโรค อาทิ ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน หลังคด ข้อสะโพกหรือข้อเข่าผิดรูปอาจเป็นที่มาของอาการปวดหลัง เท้าที่ผิดรูปอาจเป็นสาเหตุหลักของอาการปวดเข่าหรือปวดหลัง เป็นต้น ดังนั้น การวินิจฉัยความสมดุลย์ของกระดูกทั้งร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (GLOBAL BALANCE) ในท่ายืนลงน้ำหนักตัวตามความจริงในชีวิตประจำวัน ด้วยการเอกซเรย์แบบเต็มตัวในครั้งเดียว จึงอาจช่วยให้การวินิจฉัยรอยโรคที่อาจซ่อนอยู่ได้

จุดเด่นของ BIPLANE IMAGING (EOS)

BIPLANE IMAGING (EOS) เป็นเทคโนโลยีระดับโนเบิลไพรซ ที่ใช้อุปกรณ์รับสัญญาณพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นใช้เทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลโนเบิลไพรซ์ (high energy physics particle detector) สามารถรับรังสีที่มีค่าน้อยมาก ดังนั้นรังสีที่ปล่อยออกมาจึงเป็นเพียงเส้นรังสีเอกซเรย์บางๆ ทำให้ปริมาณรังสีถูกจำกัดให้เหลือต่ำที่สุด และสามารถสร้างภาพที่มีความละเอียดคมชัดมากขึ้นเมื่อเทียบกับเอกซเรย์แบบเดิม

ULTRA LOW DOSE FOR ADULT MICRO DOSE FOR CHILDREN

BIPLANE IMAGING (EOS) ใช้ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพน้อยกว่าเอกซเรย์ทั่วไปถึง 6-9 เท่า ซึ่งมีประโยชน์สำหรับเด็กที่ต้องการรับรังสีน้อย เช่น หลังคดในวัยเรียน หรือผู้สูงอายุที่ต้องฉายรังสีเพื่อติดตามการรักษา สามารถหลีกเลี่ยงปริมาณรังสีให้ลดลงมากที่สุดเท่าที่จำเป็น

2D/3D WEIGHT BEARING WHOLE BODY

ขั้นตอนการเอกซเรย์

BIPLANE IMAGING (EOS) สามารถเอกซเรย์ด้วยความเร็ว และไม่ทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งผู้ป่วย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการเอกซเรย์ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ พร้อมจัดท่าผู้ป่วยในระหว่างเอกซเรย์ เมื่อเริ่มเอกซเรย์ ตัวสแกนภาพจะเคลื่อนที่จากบนลงล่าง   ผู้ป่วยต้องอยู่ในท่านิ่งไม่เคลื่อนไหว  ใช้เวลาประมาณ 5-20  วินาทีในการสแกนทั้งตัว เมื่อเอกซเรย์เสร็จ ภาพจะถูกส่งต่อไปยังแพทย์ของคุณ

ด้วยเทคนิคการสแกนภาพแบบเส้นตรง (linear scanning technique) สามารถสแกนภาพสองด้าน ทั้งด้านหน้าและด้านข้างตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าในเวลาเดียวกันเพียง 5-20 วินาที (เอกซเรย์ทั่วไปใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการสแกนทั้งตัว) ใช้เวลาในการสแกนสั้น จึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว ไม่สามารถยืนลงน้ำหนักได้นาน

BIPLANE IMAGING (EOS) เหมาะสำหรับบุคคลต่อไปนี้

เด็ก ที่ต้องการรับรังสีน้อย เช่น กระดูกสันหลังคดในวัยเรียน เข่าหรือข้อเท้าผิดรูป ผู้สูงอายุ ที่ต้องฉายรังสีติดตามหลายครั้งในรอบปี ผู้ที่มีปัญหาข้อสะโพกหรือข้อเข่าผิดรูป ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน

ภาพเอกซเรย์ที่ได้มีขนาดเท่าโครงสร้างกระดูกจริง (actual scale) 1:1 สามารถถ่ายภาพสองด้านในเวลาเดียวกันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า และสร้างภาพ 3 มิติ ของร่างกายในมุมมอง 360 องศาในท่ายืนลงน้ำหนักตัวตามธรรมชาติ ช่วยเพิ่มความชัดเจนยิ่งขึ้นในการวินิจฉัย ลดความผิดพลาดต่อการวัดความโค้งหรือการบิดหมุนของกระดูก เพื่อวิเคราะห์วางแผนการรักษาและปรับองศากระดูกได้ดียิ่งขึ้น  (เอกซเรย์ทั่วไปเป็นการถ่ายภาพเฉพาะส่วน ไม่สามารถถ่ายภาพแบบเต็มตัวได้ ภายในการถ่ายภาพครั้งเดียว)

Hot Line Tel. 1719, 1702

Sources : eos-imaging.com