โรงพยาบาลของเราตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานบริการทางการแพทย์เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้นโรงพยาบาลเข้ารับการตรวจสอบจากองค์กรมาตรฐานระดับโลกเช่น JCI, TEMOS, CAMTS, HA เพื่อให้การรับรองโรงพยาบาลเป็นประจำ ปัจจุบันโรงพยาบาลของเราได้รับการรับรองดังนี้:

ปี