หน้าหลัก
/ เกี่ยวกับเรา / รางวัลและการรับรอง /
มาตรฐานรับรองการรักษาระดับสากล JCI การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ยกมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้เป็นไปตาม Knee Replacement Program มาตรฐานเดียวกันกับ Joint Commission International : JCI สหรัฐอเมริกา โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นสำคัญ ผู้ป่วย ญาติ และแพทย์เป็นทีมเดียวกันมีส่วนในการวางแผน ตัดสินใจเลือกการผ่าตัดรักษาและชนิดของข้อเข่าเทียม รวมถึงการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

ทีมในการดูแลรักษาท่าน จะประกอบไปด้วย

 • แพทย์เจ้าของไข้
 • แพทย์ที่ปรึกษา
 • วิสัญญีแพทย์
 • พยาบาลผู้ประสานงานการดูแล
 • ทีมพยาบาล

บทบาทและหน้าที่ของผู้ป่วย

มีส่วนร่วมในการวางแผน การดูแลร่วมกับทีมผู้ให้การดูแลรักษา ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด หลังการผ่าตัดไปจนถึงภายหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดจากพยาบาล และนักกายภาพบำบัด ซึ่งจะนัดหมายล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันผ่าตัด ขั้นตอนนี้ใช้ระยะ เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในโรงพยาบาล อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมกายภาพก่อนการผ่าตัด สำหรับ Total Knee Replacement

ข้อสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก่อนการเริ่มออกกำลังกายทุกท่า คือ ห้ามกลั้นหายใจขณะออกกำลังกายในแต่ละท่า

 • การออกกำลังกายท่านั่ง (นั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิง ส้นเท้าทั้งสองข้างวางบนพื้น) อ่านเพิ่มเติม
 • การออกกำลังกายท่านอน (นอนหงายบนเตียง) อ่านเพิ่มเติม

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

เมื่อการผ่าตัดเสร็จแล้ว ท่านจะถูกย้ายมาที่ห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤต เพื่อความปลอดภัยจะมีทีมแพทย์และพยาบาลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 1 วัน พยาบาลและทีมดูแลจะเป็นผู้ตรวจสอบสัญญาณชีพ ระดับความปวดและสภาพโดยรวมของท่าน ท่านจะได้รับการกระตุ้นให้เริ่มฝึกการหายใจ และเคลื่อนไหวเท้าและข้อเท้า เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด และเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างดีที่สุด หลังการพักฟื้นในห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเป็นระยะเวลา 1 วันแล้ว หากอาการทุกอย่างเรียบร้อยดีแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้ท่านย้ายไปพักฟื้นที่ห้องพักปกติได้ ข้อมูลรายละเอียด

 • การฟื้นฟูกายภาพหลังการผ่าตัด
 • แนวทางปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาล
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
 • ข้อมูลยาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนข้อเทียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาทำการ ทุกวัน 07.00 – 17.00 น.
โทร. 0-2310-3731, 0-2310-3732 หรือ โทร.1719 (24 ชม.)
Email:[email protected]

รางวัลและการรับรอง ที่เกี่ยวข้อง