สอบถามเพิ่มเติมที่
Integrated Care Center
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.