หน้าหลัก
/ ค้นหาแพทย์ /
นพ. โยธิน ชินวลัญช์

นพ. โยธิน ชินวลัญช์

ศูนย์และคลินิก
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
2000
Doctor of Philosophy (Neurology)
University of Melbourne, Australia
1992
ประสาทวิทยา
Thai Medical Council, Thailand
1987
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์