หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
12 สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์

“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี และเพื่อเป็นการเอาใจใส่บุคคลสำคัญเหล่านี้ที่อาจมีความเสื่อมตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์ไม่ควรละเลย หากผู้สูงอายุมีอาการเตือนเหล่านี้ ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์อายุรแพทย์ด้านระบบสมองและประสาทเพื่อวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที

12 สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์

1) ความจำถดถอยและส่งผลต่อชีวิตประจำวัน

2) มีปัญหาการวางแผนและการจัดการ

3) ทำกิจกรรมที่คุ้นเคยได้ยากขึ้น

4) หลงทางในสถานที่คุ้นเคย

5) ทำของหาย วางของผิดที่ผิดทาง

6) จำชื่อคนรู้จักไม่ได้

7) มีปัญหาการจำทิศทาง

8) ลืมนัดสำคัญ

9) อารมณ์แปรปรวน

10) แยกตัวออกจากสังคม

11) มีปัญหาการนอนหลับ

12) มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ตอนอายุน้อยกว่า 65 ปี

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719
Email: [email protected]