หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
เทคโนโลยีการผ่าตัดข้อเทียม

วางแผนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Template)

การวางแผนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Template) หลังจากเอกซเรย์ข้อเข่าหรือข้อสะโพกที่จะผ่าตัด นำรูปเข้าโปรแกรม แพทย์ออร์โธปิดิกส์สามารถวางแผนการผ่าตัดทั้งหมดได้ ตั้งแต่การตัดกระดูกให้ได้มุมและความหนาที่เหมาะสม เลือกขนาดของข้อเทียมที่เหมาะกับผู้ป่วย และแสดงผลออกมาให้เห็นทันที สามารถลดโอกาสเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดในห้องผ่าตัด

ระหว่างผ่าตัด

คอมพิวเตอร์นำวิถีแบบไม่ใช้หมุดยึดกระดูก (Pinless navigation total knee arthroplasty)

การใช้คอมพิวเตอร์นำวิถีในระบบเดิมจะมีการเจาะยึดตัวส่งสัญญาณที่กระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดกระดูกหักตรงบริเวณที่เจาะกระดูก รวมถึงผู้ป่วยบางรายจะมีอาการเจ็บบริเวณที่กระดูกถูกเจาะ หรือมีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ เทคโนโลยีใหม่นี้เป็นการใช้ตัวส่งสัญญาณแบบใหม่ที่ไม่ต้องเจาะกระดูกเพิ่ม ซึ่งจะลดข้อเสียของการใช้คอมพิวเตอร์นำวิถีระบบดั้งเดิมได้ และยังคงได้ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์นำวิถีช่วยผ่าตัดอยู่ คือได้แนวการตัดกระดูกและตำแหน่งวางข้อเทียมที่ตรงตำแหน่ง อาจส่งผลให้อายุการใช้งานของข้อเทียมดีขึ้นในระยะยาวได้

ตัวเลือกของข้อเทียม

: หัวข้อสะโพกเทียมแบบเซรามิก

จะมีความแข็งและลื่นกว่าข้อเทียมแบบอื่น ส่งผลให้ข้อเทียมมีอายุการใช้งานได้นานกว่าเหมาะกับผู้ป่วยในช่วงอายุ 46 – 60 ปี และโลหะชนิดใหม่ (Hyper porous metal) ที่สามารถเข้ากับกระดูกได้ดี ส่งผลให้มีการเชื่อมติดของกระดูกและข้อเทียมได้เร็วขึ้น

: พลาสติกรองผิวข้อแบบผสมสารพิเศษ

พลาสติกรองผิวข้อชนิดนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระผสมอยู่ด้วยคือ Vitamin E ซึ่งจะช่วยลดการสึกหรอของข้อเทียม ลดโอกาสแตกหักของพลาสติก ส่งผลให้มีอายุการใช้งานข้อเทียมดีขึ้น

การระงับความปวดแบบใหม่

: เป็นการผสมผสานการระงับปวดเฉพาะที่แบบใหม่

ที่ช่องโพรงประสาทบริเวณต้นขา โดยใช้ Ultrasound หาตำแหน่ง และการระงับปวดร่างกายส่วนล่าง (ฉีดยาชาที่ไขสันหลัง) เพื่อให้กลไกรับความปวดถูกยับยั้งตั้งแต่ระดับปลายทางก่อนที่จะไปถึงสมอง ผู้ป่วยจะมีอาการปวดน้อยและสามารถขยับเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า สามารถลดการใช้ยาแก้ปวดภายหลังการผ่าตัดได้ดี ส่งผลให้อาการข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะน้อยกว่า เป็นต้น