หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
โรคกระดูกและข้อที่เกิดในเด็ก

ผู้ป่วยเด็กได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกเด็กที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง มีความเข้าใจผู้ป่วยเด็กเป็นพิเศษ ทำให้เด็กร่วมมือในการรักษา ลดความหวาดกลัวการมาโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยนั้นครอบคลุมทั้งในภาวะฉุกเฉินเช่น การบาดเจ็บต่างๆ ของกระดูกและข้อ การติดเชื้อของกระดูกและข้อ รวมไปถึงการดูแลโรคเฉพาะทางด้านกระดูกเด็ก อันประกอบด้วย โรคกระดูกและข้อที่เกิดในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระดูกเจริญเต็มที่ ความผิดรูปต่างๆ ขายาวสั้นไม่เท่ากัน

photo

ในส่วนของภาวะเร่งด่วนเช่น กระดูกหักและข้อเคลื่อน ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีแพทย์พร้อมให้การช่วยเหลือทันที ด้วยอุปกรณ์ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัย แม้เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ไม่เห็นจากภาพรังสีธรรมดาโดยทั่วไป  เรามีการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) และภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ในกรณีที่จำเป็น การรักษาใช้วิธีที่เหมาะสมทั้งการใส่เฝือก การใช้ฟลูโอโรสโคป (fluoroscope) ช่วยในการผ่าตัดจะลดการผ่าตัดเปิดแผลใหญ่โดยไม่จำเป็น (MIS: minimally invasive surgery) การรักษาที่เหมาะสมจะลดปัญหาแทรกซ้อนซึ่งอาจเกิดตามมาภายหลัง ทางโรงพยาบาลยังมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูพร้อมสำหรับการฟื้นฟูเมื่อผ่านภาวะเร่งด่วนขั้นต้นแล้ว ภาวะเร่งด่วนอีกกรณีหนึ่งคือ การติดเชื้อที่กระดูกและข้อ สามารถดำเนินการหาสาเหตุได้อย่างรวดเร็ว มีทีมแพทย์โรคติดเชื้อในเด็กที่สามารถให้คำปรึกษาได้ทันที และเมื่อมีความจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อลดการทำลายกระดูกและเนื้อเยื่อ ก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

โรคกระดูกและข้อในเด็กซึ่งพบหลายโรค หากทำการวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิดและให้การรักษาทันทีที่ได้รับการวินิจฉัย จะทำให้มีโอกาสหายจากโรคสูง และอาจไม่จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัด เช่น การรักษาโรคเท้าปุกแต่กำเนิดโดยวิธีใส่เฝือกแบบพอนเซติ (Ponseti) หากเริ่มรักษาตั้งแต่คลอดใหม่ๆ การใส่เฝือกอย่างเดียวได้ผลดีถึงร้อยละ 90 การที่สามารถวินิจฉัยได้เร็ว ยังทำให้มีเวลาวางแผนการรักษาได้เพียงพอ ทำให้การรักษาในขั้นต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสมกับตัวผู้ป่วยมากที่สุด หลายโอกาส การวินิจฉัยได้เร็วยังเพิ่มทางเลือกในการรักษา ลดค่าใช้จ่ายและผลแทรกซ้อนจากการรักษาบางวิธี

photo

ความผิดรูปของแขนและขา เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย อาจเป็นแต่กำเนิดหรือเป็นผลที่เกิดภายหลังการบาดเจ็บหรือเป็นโรคบางโรค ทางศูนย์ใช้เทคนิคผสมในการรักษาความผิดรูปเหล่านี้ เพื่อประหยัดทรัพยากรมากที่สุดแต่ได้ผลดี มีการใช้เครื่องมืออิลิซารอฟ (illizarov external fixator) ซึ่งเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมคิดค้นโดยแพทย์ชาวรัสเซีย มาแก้ไขความผิดรูปที่ซับซ้อน สามารถแก้ไขทั้งความโก่งงอ การบิด และความยาวสั้นที่ไม่เท่ากันได้โดยใช้เครื่องมือชนิดนี้ การผ่าตัดรักษาขาโก่งบางประเภทสามารถใช้เครื่องนำวิถีที่ทันสมัย (navigator) ช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้การผ่าตัดแม่นยำยิ่งขึ้น

มีการแก้ไขปัญหาความยาวสั้นต่างกันของขาเด็กโดยใช้เทคนิคผ่าตัดที่มีแผลเล็ก สามารถเดินลงน้ำหนักหลังการผ่าตัดเพียง 1-2 วัน ความยาวขาจะค่อยๆ เท่ากันอย่างค่อยเป็นค่อยไป และหากมีปัญหาอื่นร่วมกับความสั้นยาวต่างกันของขา ก็มีการรักษาอื่นที่สามารถแก้ไขความผิดรูปอื่นร่วมไปกับการแก้ไขความยาวต่างกันของขาได้ด้วย

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
ชั้น 1  อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร 1719