หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
Endoscopic Discectomy เรื่องหลังไม่เรื้อรังกับการผ่ากระดูกสันหลังแผลเล็ก

ปัญหาเรื่องหลังมักเป็นปัญหาเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและผู้ที่โพรงประสาทตีบแคบทับเส้นประสาทจากความเสื่อมที่มักพบในผู้สูงอายุ โดยมักจะมีอาการปวดหลังรบกวนชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและใช้การรักษาประคับประคองอาการไปเรื่อย ๆ อาจไม่หายขาดและรบกวนการใช้ชีวิต การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope หรือ Endoscopic Discectomy จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผ่าตัดแบบแผลเล็ก MIS หรือ (Minimally Invasive Spine Surgery) ที่ช่วยรักษาอาการปวดหลังผ่าตัดอย่างได้ผล

รู้จัก Endoscopic Discectomy

Endoscopic Discectomy / Foraminotomy คือ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope ขนาดบาดแผลประมาณ 0.8 เซนติเมตร ผ่านท่อขนาดเล็กเพียงแผลเดียว (Single Portal) จากทางด้านข้างหรือด้านหลัง โดยมีระบบน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เพื่อให้มองเห็นชัดเจน และมีการใช้ Bipolar/Radiofrequency ช่วยจี้หยุดเลือดขณะที่ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดผ่านจอ Monitor ด้วยชุดเครื่องมือการผ่าตัดเฉพาะทางและทีมแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เพื่อให้ผลการผ่าตัดมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลปกติ

ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope สามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดแผลปกติ ได้แก่

 • การติดเชื้อที่บริเวณหมอนรองกระดูกสันหลัง การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดติดเชื้อ อัตราการติดเชื้อ 1 – 2%
 • ถุงหุ้มเส้นประสาทฉีกขาด (Dural Tear) 1 – 2%
 • โอกาสเกิดซ้ำของหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท (Recurrent Disc Herniation) อยู่ที่ประมาณ 5%
 • มีโอกาสเล็กน้อยที่ต้องเปลี่ยนจากผ่าตัดส่องกล้องเป็นผ่าตัดแบบเปิดแผลปกติ

ผู้ป่วยที่เหมาะกับ Endoscopic Discectomy

 1. ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 2. ผู้ป่วยโพรงประสาทตีบแคบทับเส้นประสาทจากภาวะเสื่อมของกระดูกสันหลัง ข้อต่อ และหมอนรองกระดูกสันหลัง

ข้อดีของ Endoscopic Discectomy

 1. ผ่าตัดภายใต้การมองเห็นที่ชัดเจนทั้งแสงและการขยายภาพ (Excellent Magnification and Vision)
 2. บาดเจ็บเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ และกระดูกน้อยมาก
 3. แผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บน้อย เสียเลือดน้อย ลดเวลาในการนอนโรงพยาบาล
 4. ลดการเกิดแผลเป็นในโพรงกระดูกสันหลัง ไม่มีพังผืดรัดเส้นประสาท
 5. หากต้องมีการผ่าตัดในครั้งต่อไป เนื้อเยื่อต่าง ๆ จะเหมือนเนื้อเยื่อปกติ

ดูแลหลังผ่าตัด

 • นอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด 1 คืน
 • สามารถลุกเดินได้เลยหลังผ่าตัด
 • สามารถกลับเข้าทำงานและเริ่มออกกำลังกายได้ในสัปดาห์ที่ 2 หลังผ่าตัด

การผ่าตัดโดยวิธีใช้กล้อง Endoscope ใช้ในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาททุกชนิด และโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบทับเส้นประสาท โดยได้ผลการรักษาที่ดีไม่ต่างจากการผ่าตัดแบบเปิดแผลปกติ เจ็บน้อย เสียเลือดน้อย ใช้เวลาพักในโรงพยาบาลสั้น และหลังผ่าตัดหายจากความเจ็บปวด ซึ่งสถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล มีมาตรฐานสากลในการรักษาเฉพาะทางด้านโรคปวดหลังจาก JCI สหรัฐอเมริกา มีทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาที่พร้อมช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง