หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
โรคลมชัก เจอเร็ว รักษาได้

ไม่ใช่แค่เด็กหรือผู้สูงอายุ แต่โรคลมชักสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ด้วยเทคโนยีในปัจจุบัน ทำให้การวินิจฉัยทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง เพิ่มการรักษาให้มีประสิทธิภาพและตรงจุดเพื่อลดผลแทรกซ้อนต่อระบบสมอง และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะยาว