หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
นอนหลับอย่างไรให้สมองสดใสหลังตื่น

เพราะการนอนหลับมีความสำคัญกับชีวิตและมีความสัมพันธ์กับการสะสมพลังงาน การสร้างสมดุลให้ทุกระบบของร่างกาย ดังนั้นการนอนหลับให้ดีไม่เพียงช่วยให้สมองแข็งแรง แต่ช่วยให้สมองได้ทำความสะอาดไปในตัวด้วย

ในชีวิตประจำวันระหว่างการตื่นตัวของคน สมองและร่างกายจะมีการใช้พลังงานและเกิดผลิตผลของเหลือใช้ในระบบต่าง ๆ เสมือนเป็นขยะที่ต้องกำจัดออก หากมีปริมาณมาก รุงรัง ระเกะระกะในสมองจะส่งผลให้เกิดความบกพร่องของการส่งกระแสประสาท ความรู้ความจำถดถอย อารมณ์แปรปรวน และหากเซลล์ประสาทที่เสียหายเป็นเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ร่วมด้วย สุดท้ายจะทำให้เกิดภาวะการทำงานล้มเหลวของหลายระบบของร่างกาย 


นอนหลับให้สมองสดใส

การนอนหลับที่ช่วยให้สมองได้ทำความสะอาดและสดใสหลังตื่นนอน ได้แก่

 • นอนหลับในปริมาณที่เหมาะสม 
 • รูปแบบและตารางการนอนหลับสม่ำเสมอ 
 • เริ่มต้นหลับง่าย หลับต่อเนื่อง ไม่หลับ ๆ ตื่น ๆ 
 • ไม่ลุกเข้าห้องน้ำมากกว่า 1 ครั้งต่อคืน
 • มีคุณภาพการนอนหลับที่ดี อาทิ 
  • สมองหลับได้ทั้งระยะหลับตื้น หลับลึก และหลับฝัน ครบวงจรอย่างสมบูรณ์ 
  • หายใจได้ดี ไม่หยุดหายใจ ไม่ติดขัด 
  • ไม่กรน 
  • ไม่กัดฟัน 
  • หัวใจเต้นเป็นจังหวะปกติ 
  • กล้ามเนื้อผ่อนคลายขณะหลับ 
  • ไม่ละเมอ 
  • ไม่มีการกระตุกของร่างกาย 
  • หลับสงบไม่ผวากรีดร้อง 

ประโยชน์จากคุณภาพการนอนที่ดี

หากมีปริมาณ รูปแบบ และคุณภาพการนอนหลับที่ดีจะส่งผลดีต่อสมอง ไม่ว่าจะเป็น

 • สมองกำจัดผลิตผลเหลือใช้ของเซลล์ประสาท
 • เสริมสร้างความจำ 
 • พัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ร่างกายทำงานได้เป็นปกติในภาพรวมด้วย 

อย่างไรก็ตามด้วยความแตกต่างของแต่ละบุคคล การจะมีลักษณะการนอนหลับที่ดีทั้งรูปแบบ ปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับเพื่อสร้างสุขภาพการนอนหลับและสร้างพื้นฐานสุขภาพที่ดีให้กับร่างกาย