หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
การดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคสมองและระบบประสาท

เพราะทุกวินาทีคือชีวิต… ทำความรู้จักกับการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคสมองและระบบประสาท ด้วยสมาร์ท ICU พร้อมระบบการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยที่ช่วยให้การรักษาทำได้อย่างรวดเร็วแบบ real-time