หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
เทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดกระดูกสันหลังผิดรูป

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผิดรูป เพื่อจัดแนวกระดูกสันหลังใหม่แพทย์จำเป็นต้องผ่าตัดในกระดูกมากกว่าหนึ่งระดับ และต้องใช้ความระมัดระวังสูง  เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อระบบประสาทขณะผ่าตัดได้ ด้วยเหตุนี้แพทย์จึงต้องมีประสบการณ์และความชำนาญสูง

     นพ.ทายาท บูรณกาล กล่าวว่า นอกจากประสบการณ์และความชำนาญของแพทย์แล้ว เทคโนโลยียังมีส่วนเสริมความปลอดภัยในการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วย ซึ่งเทคโนโลยีล่าสุดที่ศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล นำมาใช้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โออาร์ม (O-Arm) และ เครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด (IONM)

     เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โออาร์ม (O-Arm) จะทำการบันทึกภาพกระดูกสันหลังขณะศัลยแพทย์กำลังผ่าตัดผู้ป่วย ภาพที่ได้จะเป็นภาพที่ชัดเจน แสดงตำแหน่งของกระดูกสันหลังอย่างละเอียด และแปลงภาพออกมาในรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ ทำให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้ตรงจุด ที่สำคัญสามารถกำหนดตำแหน่งที่ปลอดภัยในการใส่โลหะได้ถูกต้อง แม้ว่ากระดูกสันหลังจะผิดรูปอย่างรุนแรงก็ตาม

     การนำเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัดช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและลดขนาดของแผล ทำให้มีความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยลง เสียเลือดลดลง  คนไข้สามารถฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้ในเวลารวดเร็ว และที่สำคัญคือ ลดความเสี่ยงในการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดผิดรูป ซึ่งเป็นภาวะผิดปกติที่การผ่าตัดด้วยตาเปล่ามีความเสี่ยงสูง อาจเกิดอัมพาตจากการใส่สกรูผิดตำแหน่ง เพราะกระดูกสันหลังผิดรูปจากปกติได้

     อีกเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง คือเครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด (IONM – Intraoperative Neuromonitoring) จะติดตามการทำงานของระบบประสาทและไขสันหลังในระหว่างการผ่าตัด โดยใช้เทคนิคทางด้านประสาทสรีรวิทยา ซึ่งเกิดจากการตอบสนองของระบบประสาททางด้านไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ประสิทธิภาพของ IONM จึงช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อระบบประสาทในขณะผ่าตัด

     “ผู้ป่วยที่จะรับการผ่าตัดที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังคด มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะการบาดเจ็บของไขสันหลัง แม้แต่ในมือของผู้ชำนาญ โดยสาเหตุที่คาดไม่ถึง เช่น ในขณะดัดกระดูกที่คดให้กลับมาอยู่ในแนวตรง อาจมีการหยุดทำงานของไขสันหลังได้ โดยที่ตาเปล่ามองไม่เห็นความผิดปกติ การใช้เครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาท (IONM) ติดตามการทำงานของไขสันหลังระหว่างการผ่าตัด ช่วยทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากขึ้น เช่นเดียวกับสถาบันชั้นนำในสหรัฐอเมริกาใช้เป็นมาตรฐาน”