หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
ง่ายนิดเดียว ออกกำลังบริหารเข่าให้แข็งแรง

รู้หรือไม่?

ในประเทศมีอัตราการผ่าตัดข้อเข่าเทียม 25,000 รายต่อปี และ 2 เท่าของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม เกิดการหกล้มง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีโรคข้อเข่าเสื่อม

ง่ายนิดเดียว ออกกำลังบริหารเข่าให้แข็งแรง

*** ผู้ป่วยที่ข้อสะบ้าเสื่อม ไม่ควรบริหารข้อท่านี้