หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
ลมชักในเด็ก รู้ก่อน รักษาไว หายเร็ว

หากลูกมีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง กระตุก สะดุ้ง หรือมีอาการเหม่อลอย เบลอ หรือนิ่งไปแบบไม่รู้ตัว ให้สงสัยว่าลูกอาจเป็นโรคลมชัก ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะถ้าได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว โอกาสที่จะหายเป็นปกติก็มีมากขึ้น

รู้จักโรคลมชัก

โรคลมชักเป็นโรคที่เกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบไฟฟ้าในสมองที่หากถูกกระตุ้นมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการชักได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสมองส่วนไหนที่ถูกกระตุ้น เช่น สมองส่วนที่ควบคุมแขนขาถูกกระตุ้นก็จะเกิดอาการเกร็งกระตุกขึ้นมาที่แขนขา ถ้าเกิดในส่วนของสมองที่ควบคุมเรื่องการรับรู้จะมีอาการเบลอ เหม่อลอย ทำให้อาการของโรคลมชักมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน

นอกจากนี้โรคลมชักยังเกิดได้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์แม่หรือมีการคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากเซลล์สมองยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ เมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจะมีผลกระทบต่อสมองได้ และยังอาจจะพบได้ในเด็กที่มีปัญหาจากการเจ็บป่วย ติดเชื้อ หรือการถูกกระตุ้นโดยวัคซีนบางชนิดที่ส่งผลต่อสมอง และไม่ทราบสาเหตุ เช่น ในเด็กที่คลอดตามกำหนด มีร่างกายแข็งแรง แต่เมื่ออายุ 1 – 3 ปี พบว่ามีอาการชัก โดยระบุไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดสมองจึงทำงานผิดปกติ ซึ่งโรคลมชักในเด็กจะส่งผลต่อการพัฒนาการของสมองในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเคลื่อนไหว การรับรู้ ความจำ พฤติกรรมและอารมณ์ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว สมองก็จะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

รักษาลมชักให้ไวหายเร็ว

การรักษาโรคลมชัก แพทย์จะต้องวินิจฉัยก่อนว่าเป็นโรคลมชักที่มาจากสาเหตุใด เพื่อทำการรักษาได้ถูกต้อง โดยจะใช้ยากันชักเพื่อช่วยปรับกระแสไฟฟ้าในสมองให้เป็นปกติ ในผู้ป่วยที่ดื้อยาต้องรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งแพทย์จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามารักษาเพื่อให้ทราบตำแหน่งในสมองที่ผิดปกติได้อย่างถูกต้อง เป็นการวางแผนการผ่าตัด โดยการตรวจคลื่นสมอง (EEG) ที่จะติดสายไฟฟ้าในตำแหน่งต่าง ๆ บนศีรษะ เพื่อตรวจหาจุดที่ปล่อยไฟฟ้าผิดปกติในสมอง มีการตรวจเอกซเรย์ MRI Brain ใช้เทคนิคทางโรคลมชักโดยเฉพาะ จะทำให้เห็นภาพได้ละเอียดชัดเจนกว่าการทำ MRI ทั่วไป รวมทั้งการตรวจกัมมันตรังสี ใช้รังสีฉีดเข้าไประหว่างที่ชักเพื่อดูตำแหน่งในสมองที่เกิดอาการชัก

นอกจากนี้ยังมีการตรวจด้วยเครื่อง QEEG ที่สามารถบันทึกคลื่นสมองตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถวัดค่าที่เป็นตัวเลขหรือกราฟ คำนวณได้ว่าคนไข้มีความผิดปกติอะไร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกคลื่นไฟฟ้าของคนไข้วิกฤติ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลยังได้นำระบบ Web Base EEG Monitor มาใช้ในเอเชีย เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาที่แพทย์จะดูแลคนไข้โรคลมชักในห้องไอซียูได้ตลอดเวลา ทำให้ได้รับการรักษาโดยทันที

เนื่องจากสมองในช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่กำลังพัฒนา หากปล่อยให้สมองลูกมีความผิดปกติจากโรคลมชัก ก็จะส่งผลต่อพัฒนาการรอบด้าน หากลูกมีอาการของโรคลมชัก ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ข้อมูล : ดร. นพ.โยธิน ชินวลัญช์ แพทย์เฉพาะทางระบบประสาทวิทยาและโรคลมชัก ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719
Email: [email protected]