หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
โปรแกรมดูแลผู้ป่วยปวดหลัง

สถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล มีโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI ( Joint Commission International) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าร่วมโปรแกรม

 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังบริเวณเอวทุกรายที่มารับการรักษาที่สถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ป่วยที่ไม่เข้าร่วมในโปรแกรม

 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังจากอุบัติเหตุรุนแรง
 • ผู้ป่วยที่มีอายุ ≤ 18 ปี
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง โดยมีสาเหตุจากอวัยวะอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง
 • ปวดหลังจากโรค Fibromyalgia หรือโรค Myofascial pain syndrome อื่น ๆ
 • อาการปวดหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกหรือคอ

แนวทางปฏิบัติ

 1. แพทย์จะสอบถามประวัติและตรวจร่างกายโดยละเอียดและจำแนกประเภทผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังที่ผ่านเกณฑ์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
  กลุ่มที่ 1 ปวดหลังทั่วไป
  กลุ่มที่ 2 ปวดหลังร่วมกับมีอาการกดทับเส้นประสาทหรือโพรงประสาทตีบแคบ
  กลุ่มที่ 3 ปวดหลังที่เป็นโรคทางกระดูกสันหลังร่วมกับความผิดปกติของระบบอื่น ๆ ที่อาจต้องใช้การรักษาเฉพาะ เช่น โรคติดเชื้อ, ก้อนเนื้องอก, โรคข้ออักเสบยึดติด, โรคกระดูกสันหลังพรุนหักยุบ เป็นต้น
 2. แพทย์จะสั่งการตรวจเพิ่มเติมทางรังสีวิทยา หากสอบถามประวัติและตรวจร่างกายแล้วพบว่าผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้หรือมีข้อมูลว่าควรได้รับการตรวจ
 3. ตรวจพิเศษ เช่น MRI, CT Scan จะตรวจในผู้ป่วยที่มีอาการกดทับเส้นประสาท โพรงประสาทตีบแคบ และผู้ป่วยที่ยังมีอาการไม่ดีขึ้นแม้จะรักษามานานกว่า 1 เดือน
 4. แพทย์จะให้ข้อมูลด้านการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
 5. แพทย์จะสั่งจ่ายยาที่มีข้อยืนยันถึงประสิทธิผลในการรักษาร่วมกับการให้ข้อมูลการดูแลตนเองที่เหมาะสม
 6. แพทย์จะพิจารณาเพิ่มการรักษาทางเลือกอื่น ๆ หากการดูแลตนเองของผู้ป่วยยังไม่ทำให้อาการดีขึ้น
 7. สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ ผู้ป่วยจะได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดประกอบด้วย การสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพโดยละเอียดก่อนการผ่าตัด การตรวจประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายก่อนรับการผ่าตัดการให้ความรู้ในรายละเอียดของการผ่าตัด การเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด ข้อควรปฏิบัติหลังผ่าตัด การฟักฟื้นในโรงพยาบาล รวมถึงความรู้ในการดูแลตนเองที่บ้านหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยและญาติจะได้รับคำแนะนำเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับญาติผู้ดูแล และสภาพแวดล้อมที่บ้าน เมื่อผู้ป่วยต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากทีมสหสาขา ซึ่งได้ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จะได้รับการติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินประสิทธิผลการรักษาเป็นระยะ ๆ