หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
แบบประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อม

ระดับความปวด (0 – 10) โดย 0 หมายถึง ไม่ปวดเลย และ 10 หมายถึง ปวดมากจนทนไม่ได้

ระดับอาการข้อฝืด, ข้อยึด (0 – 10) โดย 0 หมายถึง ไม่มีอาการฝืดเลย และ 10 หมายถึง มีอาการฝืดมากที่สุด

ระดับความสามารถในการใช้งานข้อ (0 – 10) โดย 0 หมายถึง ทำได้ดีมาก และ 10 หมายถึง ไม่สามารถทำกิจกรรมนั้นได้

หากคุณรวมคะแนนได้ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม แนะนำให้เข้ามาพบแพทย์โดยด่วน