หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
คำถามที่พบบ่อยกับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง

คำถามที่พบบ่อยเมื่อผู้ป่วยต้องผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ได้แก่

การผ่าตัดเนื้องอกในสมองมีข้อดีอย่างไร?

การผ่าตัดเนื้องอกในสมองมีข้อดี คือ ลดความเสี่ยงขณะทำการผ่าตัด เพราะสามารถทดสอบจุดที่ต้องการผ่าตัดได้ก่อนที่จะตัดเอาออก เพื่อดูว่าหากผ่าตัดแล้วไม่ส่งผลกระทบกับร่างกายผู้ป่วยโดยเฉพาะจุดควบคุมการพูด และจุดควบคุมแขนขา ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด เพราะผู้ป่วยต้องทำตามที่แพทย์บอกระหว่างการผ่าตัดอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนและวิธีการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเป็นอย่างไร?

ขั้นตอนและวิธีการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ได้แก่

  • อธิบายผู้ป่วยให้เข้าใจขั้นตอนในห้องผ่าตัด
  • สอบถามผู้ป่วยว่ายอมรับได้หรือไม่
  • นำผู้ป่วยผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะออกแล้วเปิดเยื่อหุ้มสมอง
  • ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นจุดที่จะทำการผ่าตัดและสอบถามผู้ป่วย
  • ทดสอบผู้ป่วยก่อนทำการตัดเนื้องอกออก
  • ถ้าทดสอบแล้วไม่ใช่จุดสำคัญให้ตัดออก
  • ถ้าทดสอบแล้วเป็นจุดสำคัญก็หลีกเลี่ยงเข้าทางอื่น
  • ปิดกะโหลกคืนเมื่อผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย

การผ่าตัดเนื้องอกในสมองควรต้องเลือกโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์และทีมสหสาขาครบถ้วน รวมถึงมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น คืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลับมาอีกครั้ง