หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ความเชื่อ: ร่างกายคนเราปฏิเสธข้อเข่าเทียม

ความจริง: ข้อเข่าเทียมทำจากโลหะและพลาสติกทางการแพทย์ที่เหมาะกับร่างกายจึงไม่มีปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อและสามารถอยู่ในตัวผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ

ความเชื่อ: อัตราความสำเร็จในการผ่าตัดค่อนข้างต่ำ

ความจริง: การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมถือเป็นการรักษาโรคข้อเข่าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คุ้มค่าช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตประจำวันได้อีกครั้ง เจ็บปวดน้อยขณะเคลื่อนไหว จากงานวิจัยพบว่าอัตราความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสูงถึง 99%


ความเชื่อ: ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี

ความจริง: ด้วยเทคนิคขั้นสูงและการพัฒนาข้อเทียมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ ทำให้อายุการใช้งานยาวนานถึง 15 – 20 ปีเป็นอย่างต่ำ


ความเชื่อ: การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไม่สามารถผ่าตัดทั้งสองข้างในเวลาเดียวกัน

ความจริง: การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้างในเวลาเดียวกันสามารถทำได้ มีข้อดีคือ ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลเพียงครั้งเดียวและสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น


ความเชื่อ: การฟื้นตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมใช้เวลานานหลายเดือน

ความจริง: ช่วงเวลาการฟื้นตัวของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับคุณภาพของการผ่าตัดและกระบวนการดูแลตั้งแต่ก่อน – ระหว่าง – หลังการผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังผ่าตัดและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติภายใน 3 – 4 สัปดาห์


ความเชื่อ: ผู้ป่วยที่อายุเกิน 65 ปี ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้

ความจริง: อายุไม่ใช่ข้อจำกัดของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผู้ป่วยอายุเกิน 65 ปี ที่มีความพร้อมของร่างกาย สามารถรับการรักษาด้วยการผ่าตัดข้อเข่าเทียมได้


ความเชื่อ: หลังผ่าตัดผู้ป่วยไม่สามารถงอเข่าหรือนั่งบนพื้นได้สะดวก

ความจริง: ผู้ป่วยส่วนมากหลังผ่าตัดสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการผ่าตัดเข่าเทียม และการทำกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพ


ความเชื่อ: หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไม่สามารถขับรถได้

ความจริง: หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถขับรถได้ สำหรับเข่าซ้ายหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยขับรถเกียร์ Auto ได้ สำหรับเข่าขวาหลังผ่าตัด 4 – 6 สัปดาห์สามารถขับรถได้


ให้ชีวิตพร้อมก้าวต่อไป