ปวดคอเรื้อรัง ร้าวลงหลัง ร้าวไปแขน อาจเสี่ยงหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเคลื่อนทับเส้นประสาท.. จบปัญหาด้วยการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก เจ็บน้อย ที่ตอบโจทย์คนอยากหายไว