อาการปวดศีรษะเป็นอาการทางสมองและระบบประสาทที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ทั้งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และในผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ซึ่งอาจมีสาเหตุและความรุนแรงแตกต่างกันออกไป ในผู้ป่วยบางรายอาการปวดศีรษะอาจไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้ ในขณะที่ผู้ป่วยหลาย ๆ คนอาจต้องการการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเพิ่มเติม มาตอบทุกข้อสงสัยที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 

ทำไมการติดเชื้อ COVID-19 ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ 

อาการปวดศีรษะหลังจากการติดเชื้อ COVID-19 สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากสาเหตุที่เป็นไปได้คือ

 1. เชื้อไวรัสเข้าสู่สมองโดยตรงผ่านปลายเส้นประสาทคู่ที่ 5 (Trigeminal Nerve) ในโพรงจมูก ทำให้เกิดสัญญาณความปวดขึ้นที่ศีรษะ
 2. เชื้อไวรัสกระตุ้นร่างกายให้สร้างสารการอักเสบ (Inflammatory Cytokine) ซึ่งสารการอักเสบที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงกับระบบนำความปวดในสมอง ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมา 

แยกโรคปวดศีรษะที่เกิดจาก COVID-19 กับชนิดอื่น ได้อย่างไร 

ผู้ที่ปวดศีรษะจากการติดเชื้อ COVID-19 มักจะมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น 

 • ไข้ 
 • เวียนศีรษะ 
 • จมูกไม่ได้กลิ่น 
 • ลิ้นไม่รับรส 
 • ไอ 
 • หอบเหนื่อย 
 • ปวดเมื่อย 
 • ถ่ายเหลว 
 • เจ็บขณะกลืน 

ทั้งนี้อาการแพ้แสง แพ้เสียงดัง สามารถพบได้บ่อยเหมือนกับผู้ที่ปวดศีรษะไมเกรน ในผู้ที่เป็นโรคปวดศีรษะอยู่เดิมจะมีลักษณะของอาการปวดศีรษะที่เปลี่ยนแปลงไป 

หลังได้รับวัคซีน COVID-19 พบอาการปวดศีรษะมากน้อยแค่ไหน 

อาการปวดศีรษะเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้น ๆ หลังได้รับวัคซีน COVID-19 ซึ่งวัคซีนแต่ละชนิดจะมีรายงานอาการข้างเคียงที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปในผู้สูงอายุจะพบการเกิดอาการข้างเคียงได้ตํ่ากว่าผู้ที่มีอายุน้อยและการได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จะพบอาการข้างเคียงน้อยกว่าวัคซีนเข็มแรก จากข้อมูลงานวิจัยในปัจจุบันพบว่า วัคซีนเชื้อตาย (CoronaVac) พบอาการปวดศีรษะหลังได้รับวัคซีน 6% – 18.7% ส่วนวัคซีนชนิด Viral Vector (ChAdOx1 nCoV-19; AstraZeneca) พบอาการปวดศีรษะหลังได้รับวัคซีน 22.8% – 29.3% และวัคซีน mRNA (BNT162b2; Pfizer) พบอาการปวดศีรษะหลังได้รับวัคซีน 39% – 52%  

ปวดศีรษะหลังฉีดวัคซีน COVID-19 รักษาอย่างไร 

โดยทั่วไปอาการปวดศีรษะมักจะค่อย ๆ ดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล กรณีที่รับประทานยาพาราเซตามอลแล้วยังไม่สามารถควบคุมอาการปวดศีรษะได้ อาจพิจารณาใช้ยาแก้ปวดบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non – Steroidal Anti – Inflammatory Drugs หรือ NSAIDs) 

อาการปวดศีรษะในผู้ป่วย COVID-19 มีลักษณะอย่างไร

อาการปวดศีรษะในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงของอาการตั้งแต่ปวดปานกลางถึงปวดมาก และมักจะไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวด หรือมีอาการปวดศีรษะซํ้าหลังจากยาแก้ปวดหมดฤทธิ์

ลักษณะการปวดเป็นแบบบีบรัดที่บริเวณขมับ หน้าผาก หรือรอบกระบอกตาทั้ง 2 ข้าง หรือปวดทั้งศีรษะ ซึ่งอาจจะพบลักษณะการปวดแบบปวดตุ๊บ ๆ คล้ายกับเส้นเลือดเต้นได้ ซึ่งการโน้มศีรษะไปด้านหน้า การไอ การจาม และการออกแรงจะทำให้อาการปวดศีรษะรุนแรงขึ้น ที่สำคัญอาการปวดศีรษะสามารถเกิดขึ้นได้นานถึง 2 สัปดาห์

อาการปวดศีรษะพบได้มากน้อยแค่ไหนในผู้ป่วย COVID-19

อาการปวดศีรษะเป็นอาการทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 โดยพบผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะหลังจากการติดเชื้อ COVID-19 มากถึง 30% ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประวัติโรคปวดศีรษะมาก่อน และอาการปวดศีรษะมักจะพบภายใน 7 วันแรกหลังการติดเชื้อ

ในผู้ที่เป็นไมเกรนและมีอาการปวดศีรษะไมเกรนกำเริบหลังได้รับวัคซีน แนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอล ในกรณีที่ปวดศีรษะรุนแรงพิจารณาใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs หรือ ยากลุ่ม Triptans และถ้าอาการปวดศีรษะรุนแรงและไม่ดีขึ้นหลังจากการรับประทานยาแก้ปวด หรือมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทอื่น ๆ ร่วมด้วย แนะนำให้พบแพทย์ทันที

ข้อมูล : นพ.กีรติกร ว่องไววาณิชย์ อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท (โรคปวดศีรษะและใบหน้า) ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล


สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719

Email: [email protected]