1. Marching hand to knee exercise

Starting position: ยืน เป็นการออกกำลังกายโดยยกขาพร้อมกับสลับมือเตะไปที่หัวเข่าฝั่งตรงข้าม ทำสลับกันไปมาจำนวนครั้ง 10 – 20 ครั้ง

2. Squad exercise

Starting position: ยืน เป็นการออกกำลังกายโดยการย่อเข่าขึ้น – ลง จำนวนครั้ง 10 – 20 ครั้ง

3. Cycling with water noodle

Starting position: นั่ง เป็นการออกกำลังกายโดยการใช้ Water Noodle ช่วยพยุงร่างกายให้ลอย จากนั้นให้ตัวผู้ป่วยขยับขาคล้ายกับการปั่นจักรยานสลับกันไปซ้ายขวาโดยปั่นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 – 5 นาที
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719 Email: [email protected]