ในเอ็นในกล้ามเนื้อเรามีส่วนที่ทำงานคล้ายสปริงตัวจิ๋ว ๆ แทรกอยู่เต็มไปหมด และนี่เองทำให้มนุษย์มีความคล่องแคล่วในการทำงานสูง ความคล่องตัวของการเคลื่อนไหวจะเกิดก็ต่อเมื่อเราได้บริหารโดยการยืดเอ็นและกล้ามเนื้อเสียก่อน การบริหารแบบ Stretching Exercise ควรต้องทำทุกครั้ง

ก่อนการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นคนปกติ และเน้นในคนสูงอายุหรือคนที่มีอาการทางโรคหัวใจ ก่อนการทำบริหารร่างกายท่านควรจะได้มีการอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ให้ร่างกายเกิดความพร้อม

สิ่งที่ต้องตระหนักคือไม่ควรออกกำลังกายหากยังไม่ได้อบอุ่นร่างกายโดยยืดกล้ามเนื้อ มีเหตุผลที่อธิบายได้หลายประการ ที่สำคัญคือ เอ็นมีการเสื่อมตามอายุ ทำให้ฉีกขาดได้ง่าย การยืดอย่างมีระบบทำให้สปริงเล็ก ๆ ภายในเอ็นพร้อมที่จะรับการทำงาน

หลักการยืดกล้ามเนื้อจะกระทำจนกล้ามเนื้อมัดที่ถูกบริหารเริ่มมีการตึงตัว คนที่มีโรคหัวใจต้องมีการอบอุ่นร่างกายนานกว่าคนทั่วไป แนะนำให้ใช้เวลา 10 – 15 นาที

ทำไมต้องมีการยืดกล้ามเนื้อ

 1. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับข้อต่อ ตลอดจนการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
 2. เป็นการพัฒนาระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้การออกกำลังกายได้ผลดียิ่งขึ้น
 3. ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย
 4. ช่วยลดอาการตึง เกร็งของกล้ามเนื้อ
 5. ช่วยลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับกระดูกสันหลัง

ควรจะ Stretching เมื่อไร

 • การบริหารแบบ Stretching ควรบริหารก่อนและหลังจากการออกกำลังแบบ Aerobic หรือการยกน้ำหนัก
 • ถ้าหากไม่ได้ออกกำลังแบบ Aerobic หรือยกน้ำหนัก ให้เดินไปมาสักระยะหนึ่งก่อนแล้วบริหารแบบยืดเส้นยืดสาย 

กฎในการยืดกล้ามเนื้อ

 1. สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ช้า ๆ และผ่อนลมออกจนสุด
 2. ห้ามยืดกล้ามเนื้อจนรู้สึกเจ็บ เช่น เมื่อยืดจนรู้สึกว่าสุดความสามารถก็ควรหยุดอยู่ตรงนั้น ไม่ใช่ฝืนต่อไปจนรู้สึกเจ็บ เพราะจะเกิดการบาดเจ็บ เรายืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายไม่ใช่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
 3. เมื่อยืดกล้ามเนื้อจนถึงจุดสามารถของเราแล้วให้หยุดค้างในท่านั้นประมาณ 10 – 15 วินาที สำหรับผู้เริ่มต้น และ 15 – 30 วินาที สำหรับผู้ที่ทำมานานแล้ว แล้วจึงกลับที่เดิม
 4. ควรมีการยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกาย
 5. ควรยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองหรือให้คนอื่นช่วยน้อย ๆ เพราะจะทราบจุดตึง จุดเจ็บ และควบคุมให้หยุดได้
 6. ห้ามกระตุกหรือโยกตัวขึ้นลงขณะยืดกล้ามเนื้อเด็ดขาด

ข้อควรระวัง

 • การบริหารแบบ Stretching จะไม่ทำให้ปวดข้อ ถ้าหากท่านปวดแสดงว่ายืดมากไป
 • ให้ค่อย ๆ ยืดทีละนิดหรือทำแล้วปล่อย จนได้ตำแหน่งที่ต้องการ อย่าใช้วิธีโยก ๆ หรือกดแรง ๆ