หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / ข่าวสารและกิจกรรม /
พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานบนอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้ง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ขึ้นประดิษฐานบนอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล นับเป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 48 ในเครือ BDMS โดยมีทีมผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอันเป็นสิริมงคลและทรงเกียรตินี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดให้บริการรักษาภายใต้แนวคิด Rediscovering Your Life ที่นำศิลปะและวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมกับการรักษาดูแลแบบองค์รวมช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้ป่วยและญาติอย่างสมบูรณ์ ให้การรักษาทางด้านกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง สมองและระบบประสาท

พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์