หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / ข่าวสารและกิจกรรม /
“รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIH)” รพ.สีเขียวรักษ์โลก ตามมาตรฐาน LEED 2009 for Healthcare จาก USA

ด้วยความเชื่อว่าอาคารสีเขียวมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพของผู้คนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม “รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล หรือ BIH” ได้มีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน และมุ่งมั่นในการลดผลกระทบของการพัฒนาความเจริญที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED 2009 for Healthcare (Leadership in Energy and Environment Design) ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ พัฒนาขึ้นโดยสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา หรือ U.S Green Building Council (USGBC) มุ่งเน้นประเมินความยั่งยืนและประสิทธิภาพของโรงพยาบาล ทั้งในแง่ของสุขภาพของผู้ป่วยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยมีเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น การลดผลกระทบจากเกาะความร้อน (Heat Island Effect) ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่ การใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคาร และความสามารถในการรับแสงจากธรรมชาติและทิวทัศน์ ฯลฯ 

ในโอกาสนี้คุณรัฐพงษ์ อำพันวงษ์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล  และ คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบใบรับรอง จาก Mr. Ravula Rohith Reddy, Associate Director – Marketing Development, Green Business Certification Institute Private limited แสดงถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาล ที่นำแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณาในทุกกระบวนการของการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร ซึ่งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในอนาคต 

LEED-2009 LEED-2009 LEED-2009 LEED-2009 LEED-2009 LEED-2009 LEED-2009