หน้าหลัก
/ เสียงของผู้ป่วย /
คืนการเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังผ่าตัดกระดูกข้อเท้าหัก

ไม่ใช่แค่อาการเจ็บป่วยทางร่างกาย แต่เราหอบเอาความกังวลมาด้วย

หลังประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหัก คุณดลฤดีกลับมาก้าวเดินอย่างมั่นใจอีกครั้ง ด้วยการผ่าตัดโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกหัก พร้อมความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงพยาบาลที่สามารถดูแลได้ทั้งร่างกายและจิตใจ

เสียงของผู้ป่วย