หน้าหลัก
/ เสียงของผู้ป่วย /
Mr. Howard M. Feldman ผู้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 2 ข้างแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

เสียงของผู้ป่วย