ท่านมีประวัติ หรือ อาการปวดศีรษะลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่
1 ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน ภายในระยะเวลาเป็นวินาที หรือนาที
2 มีความผิดปกติของระบบประสาท เช่น แขน - ขาอ่อนแรง ชาร่างกายครึ่งซีก การมองเห็น ผิดปกติ ชักเกร็ง หรือหมดสติ
3 มีอาการของระบบอื่น ๆ เช่น ไข้ หนาวสั่น เหงื่อออกกลางคืน น้ำหนักลด
4 ปวดศีรษะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม  ความถี่ของอาการปวดเพิ่มขึ้น
5 ลักษณะอาการปวดศีรษะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
6 มีอาการปวดศีรษะเกิดขณะไอ จาม เบ่ง การออกกำลัง หรือเปลี่ยนท่าทาง
7 มีอาการปวดศีรษะครั้งแรกขณะอายุมากกว่า 65 ปี
8 มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง
9 มีประวัติได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ
10 ตรวจพบขั้วประสาทตาบวม
11 ปวดศีรษะขณะตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด
12 ปวดศีรษะร่วมกับมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ตาแดง นํ้าตาไหล นํ้ามูกไหล หนังตาตก
13 ปวดศีรษะหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือคอ
14 ปวดศีรษะหลังจากการใช้ยาแก้ปวด หรือใช้ยาแก้ปวดมากเกินไป
Reference:
  • Do TP, RemmersA, Schytz HW, et al. Red and orange flags for secondary headaches in clinical practice: SNNOOP10 list. Neurology. 2019;92(3): 134-144.