กรุณาตอบคำถามด้านล่าง 10 ข้อนี้ เพื่อคัดกรองปัญหาด้านความจำ
1 มีปัญหาความจำระยะสั้น เช่น จำไม่ได้ว่าจะทำอะไร หรือจะไปหยิบอะไร
2 ถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ บ่อย ๆ
3 ทำของหาย หาของไม่เจอบ่อย ๆ จนรบกวนชีวิตประจำวัน
4 จำชื่อญาติสนิท หรือสมาชิกในครอบครัวไม่ได้
5 เรียกชื่อสิ่งของที่ใช้เป็นประจำไม่ถูก หรือเรียกชื่อผิด
6 ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆได้
7 ใช้อุปกรณ์ในชีวิตประจำวันไม่ได้ เช่น ไม่สามารถเปิดก๊อกน้ำ เปิดลูกบิดประตู ใส่กระดุมไม่ได้
8 หลงทางในที่ที่คุ้นเคย หรือเข้าออกห้องในบ้านผิดห้อง
9 ไม่สามารถทำงาน หรือทำกิจวัตรที่เคยทำเป็นประจำได้
10 มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น หงุดหงิดขึ้น เฉื่อยชาขึ้น หรือฉุนเฉียวขึ้น
Reference:
  • Modified from DSM IV. Diagnostic Criteria for dementia of The Alzheimer’s type