กรุณาทำแบบประเมินนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยคำถาม 8 ข้อ เพื่อประเมินความง่วงในขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยประเมินตามอาการที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้
1 ง่วงนอน ขณะนั่งอ่านหนังสือ
2 ง่วงนอน ขณะกำลังดูทีวี
3 ง่วงนอน ขณะกำลังประชุมหรือนั่งชมภาพยนตร์ในโรงหนัง
4 ง่วงนอน ขณะกำลังนั่งรถโดยสาร
5 ง่วงนอน ถ้ามีโอกาสนอนพักกลางวัน
6 ง่วงนอน ขณะกำลังนั่งคุยกับเพื่อน
7 ง่วงนอน ขณะนั่งเงียบ ๆ หลังอาหารกลางวันโดยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
8 ง่วงนอน เมื่อติดสัญญาณไฟแดงในขณะกำลังขับรถ