กรุณาตอบคำถาม 8 ข้อนี้ เพื่อคัดกรองโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ
1 ท่านมีอาการกรนเสียงดัง? (ดังกว่าเสียงคุยกัน หรือดังออกไปนอกห้องนอน)
2 ท่านมีอาการอ่อนเพลีย ล้า หรือง่วงนอนในช่วงกลางวัน?
3 มีคนสังเกตว่าท่านหยุดหายใจขณะนอนหลับ?
4 ท่านมีความดันโลหิตสูง (มากกว่า 140/90 mmHg) หรือกำลังรักษาโรคความดันโลหิตสูงอยู่?
5 ท่านมี BMI มากกว่า 35 kg/m2? (คำนวณจากน้ำหนักตัวเทียบกับส่วนสูง (kg/m2))
6 ท่านมีอายุมากกว่า 50 ปี?
7 ท่านมีเส้นรอบวงของคอมากกว่า 40 เซนติเมตร?
8 ท่านเป็นเพศชาย?

Image