กรุณากรอกข้อมูลของท่านทั้งหมด 9 ข้อ เพื่อประเมินหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก ตัน โดยแต่ละช่องที่เลือก เท่ากับ 1 คะแนน
1 ความดันโลหิต (mmHg)
2 โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial Fibrillation)
3 สูบบุหรี่
4 ระดับคอเลสเตอรอล (mg/dL)
5 เบาหวาน
6 การออกกำลังกาย
7 อาหารและน้ำหนัก
8 ประวัติโรคหลอดเลือดสมอง ในครอบครัว

Image